img

schooltijden

  ’s morgens 8.30 – 12.00 uur
  ’s middags 13.15 – 15.15 uur

  Vrij
  Op woensdagmiddag hebben de kinderen vrij.
  Op de jaarkalender* kunt u zien op welke dagen de kinderen extra vrij hebben.

  *Aan het begin van ieder schooljaar krijgen de ouders een jaarkalender mee. U kunt de actuele maand en de daaropvolgende maand(en) echter ook op deze website bekijken. Klik hier voor de actuele maand van de jaarkalender.

  Het begin van de lessen.
  Zowel ’s morgens als 's middag gaat de deur van de school vijftien minuten voor het begin van de lessen open. Vijf minuten voor het begin van de lessen wordt er gebeld zodat de kinderen weten hoeveel tijd ze nog hebben om op tijd in hun lokaal te kunnen zijn.

  Om half negen en kwart over één willen we graag met de lessen beginnen en wordt er van de ouders verwacht, dat zij de school verlaten.

  Bij het binnenkomen willen veel leerlingen van alles vertellen of vragen aan hun leerkracht. Er is op dat moment dan ook niet veel gelegenheid voor ouders om even rustig met de leerkracht van hun kind iets te bespreken. Natuurlijk willen wij graag een goed contact met de ouders en staan wij open voor vragen en opmerkingen. Het is alleen prettiger om daarvoor even een afspraak te maken zodat wij alle tijd en aandacht voor u hebben

  Om gedrang bij het binnenkomen zoveel mogelijk te voorkomen hebben we met elkaar af gesproken dat alleen de ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 2 hun kind naar binnen brengen.  Zij nemen afscheid in de gang. In groep 3 is dat ook zo tot de herfstvakantie. Daarna worden de kinderen al wat zelfstandiger en blijven de ouders buiten. Net als de ouders van de oudere kinderen.

  Het ophalen van uw kind.
  Om twaalf uur en kwart over drie zijn de lessen afgelopen. U kunt uw kind buiten op het schoolplein opwachten. De kinderen van groep 1 en 2 worden door de leerkrachten naar de kleuteruitgang gebracht. 
  De kinderen uit oudere groepen, die broertjes of zusjes in groep 1 of 2 hebben, kunnen ook van deze uitgang gebruik maken. Alle andere kinderen uit groep 3 t/m 8 maken gebruik van de hoofdingang. U kunt uw kind daar bij het hek opwachten.

  Afmelden.
  Kan uw kind door ziekte of een andere reden niet naar school, dan dient u dit tijdig aan ons door te geven. U kunt ons tussen 7.45 en 8.30 uur bellen.
  Natuurlijk kunt u ook een briefje meegeven aan een klasgenootje, broer of zus.
  Als wij voor 9.30 uur geen bericht hebben gehad, nemen wij contact op met de ouder.