img

Nieuws en informatie

Minstens 1x in de drie weken worden de ouders/verzorgers van onze leerlingen via de Prismail, onze nieuwsbrief, geïnformeerd over allerlei zaken m.b.t. de groep van hun kind(eren) en de school in 't algemeen. Deze brief werd ook altijd op onze website gezet.

Inmiddels zijn wij echter overggegaan op Digiduif. Dat houdt in dat de ouders/verzorgers van onze leerlingen de Prismail in een beschermde digitale omgeving ontvangen. Daarom zetten wij de Prismail niet meer op onze website.

Ouders/verzorgers van (toekomstige) leerlingen kunnen hieronder algemene informatie over 't Prisma vinden, zodat u zich een goed beeld van onze school kunt vormen.

» 't Prisma: een goede school!
» 't Prisma: gezondste school van Purmerend!
» 't Prisma heeft een taalprofiel, meer weten?
» Ons Prisma op een leuke manier in het nieuws
» De plusgoep, activiteiten voor leerlingen die qua leervorderingen ver vooruit zijn.
» Een blik op de plannen voor ons nieuwe schoolgebouw!
» Op www.onderwijsinspectie.nl: meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs.
» Lezen op 't Prisma
» 'Zorg op maat', speerpunt voor de komende jaren
» Leefstijl, onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling
» Samenwerking met peuterspeelzaal 't Mosterdzaadje
» Leraar in opleiding